Gemeente DinxperloDinxperlo.nl
Skip Navigation Links

Gelderlander debat: Één Achterhoek.


Bij het debat "Één Achterhoek" georganiseerd door het dagblad De Gelderlander stond gastspreker Albert Swinkels stil bij de optie van publiek private samenwerking als alternatief voor grootschalige gemeentelijke herindeling.

Het organisatiemodel waarnaar de inleider in zijn bijdrage verwees treft u hieronder met een beknopte toelichting aan. In het boek: "De ambtenaar als publiek ondernemer" vindt u een meer uitvoerige verantwoording van het model. Behoudens de BTW-compensatie die indertijd (1995) voor gemeenten nog niet bestond en de later toegevoegde control-functie die u in de beknopte omschrijving hieronder aantreft, is er niets veranderd aan de actualiteitswaarde van het model.

U leest de relevante passage uit het boek door te klikken op de afbeelding hiernaast.Figuur 1: Organogram geprivatiseerde gemeenteToelichting:
Bovenstaand organigram representeert het model van de geprivatiseerde gemeente. Voorbereiding en uitvoering van overheidstaken worden daarbij overgelaten aan marktpartijen maar dan wel onder blijvende verantwoordelijkheid van het politiekbestuurlijke apparaat.

Een kleine ambtelijke dienst wordt belast met de regie over het productieproces, daarbij zo nodig ondersteund door deskundige stafdiensten die eventueel ook door marktpartijen kunnen worden geleverd.

Voor de nodige checks en balances wordt een controlfunctie of controldienst ingesteld. De controldienst heeft als taak doorlopend toe te zien op een rechtmatig en doelmatig verloop van de productieprocessen en op de wijze waarop daarbij marktpartijen worden ingezet.

Een bijkomende taak voor de controldienst is het monitoren van marktontwikkelingen en het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het verantwoordelijke bestuur.

De controldienst staat naast de organisatie waarbinnen de productieprocessen zich voltrekken en bekleedt ten opzichte van die dienst dan ook een onafhankelijke functie.Boek:
De ambtenaar als publiek ondernemer
Klik op het boek voor de uitgebreide verantwoording van het organisatiemodel van de geprivatiseerde gemeente.


Periodiek NT-Trends:
In de editie Maart 2012 schreef Marrianne Schuurmans, burgemeester van Millingen aan de Rijn over de keerzijde van de samenwerking op uitvoeringsgebied met Groesbeek. Haar verhaal is illustratief voor de bezwaren die (kunnen) kleven aan samenwerking tussen gemeenten onderling.
Klik op de afbeelding om het periodiek te lezen. Het verhaal van Marianne Schuurmans vindt u op de laatste pagina.

    

Uw vragen of opmerkingen kunt u doorgeven aan dinxperlo.nl via het contactformulier. Nog even dit: de website www.dinxperlo.nl wordt zeer druk bezocht. Wellicht is het een goed idee om uw bedrijf te laten opnemen op de advertentiepagina.