Gemeente DinxperloDinxperlo.nl
Skip Navigation Links


Wat is Dinxperlo.nl
Dinxperlo.nl is een bedrijfsnaam en maakt deel uit van het bedrijf Alswin. Overheidsaangelegenheden vormen een belangrijk onderdeel van het dienstenpakket. Alswin en dus ook Dinxperlo.nl maken deel uit van Netwerk Tiel, een netwerk van honderden specialisten die hun diensten voornamelijk richten op de lagere overheid.

Waarvoor u zoal een beroep kunt doen op Dinxperlo.nl en op Alswin wordt op deze pagina toegelicht. Een meer uitgebreide toelichting op de dienstverlening vindt u onder de tabs hierboven. In hoofdlijnen hebben die diensten betrekking op:

  Foto: Netwerk Tiel 

  • Onderzoek en advies
  • Advies en vertegenwoordiging in bestuursrechtelijke zaken
  • Projectmanagement
  • Opleiding en training
  • Ontwerp interactieve Websites
  • Applicaties voor uw bedrijfsadministratie
                                              Alswin Dinxperlo

Bestuursrechtelijke vraagstukken.
De overheid is er voor de burger. Maar soms wordt u geconfronteerd met besluiten die minder welgevallig zijn. Weet dan dat dinxperlo.nl en Alswin deel uitmaken van een groot netwerk van bestuursrechtspecialisten. Al tijdens het eerste contact krijgt u gratis tips over uw opties.
Bedrijvigheid
Uiteraard beschikt elk zich respecterend bedrijf inmiddels over
een eigen website. Dinxperlo.nl biedt daarnaast de mogelijkheid om bedrijvigheid die in zekere zin is gebonden aan de kern Dinxperlo, te presenteren op deze website. Informeer naar de mogelijkheden via het contactformulier.

Boekhouden via Internet
Dinxperlo.nl verzorgt ook administratieve applicaties. Wilt u uw boekhouding op élke plek in de wereld kunnen bijhouden, stelt u zich dan in verbinding met Dinxperlo.nl. Klik voor meer informatie op de tab Applicaties
Opleiding en training
Alswin verzorgt opleidingen en trainingen in het bestuursrecht, ruimtelijke ordening, projectmanagement, communicatie, teamwork en nog veel meer. Alswin biedt ook mogelijkheden om uw eigen personeel te coachen bij de opzet en uitvoering van projecten.
Meer weten? Klik op de tab Opleidingen.

Alles op overheidsgebied
De vertegenwoordigers van Alswin en het netwerk rondom Alswin zijn actief in gemeentelijke rekenkamers, in commissies voor de behandeling van bezwaarschriften, als mediator en als interimfunctionarissen op veel specialistische terreinen. Al die kennis staat ook u ter beschikking. Informeer naar de mogelijkheden.

                                              Alswin Dinxperlo

Gemeentebegroting op peil
Lagere overheden zullen de komende jaren flink hun broekriem moeten aanhalen. Binnen het netwerk van Dinxperlo.nl en Alswin is specialistische kennis aanwezig hoe de dreigende tekorten door gemeenten kunnen worden opgevangen.

Al in 1994 presenteerde de vertegenwoordiger van Alswin als eerste een organisatiemodel voor de regiserende gemeente in hét lijfblad voor de overheid: Openbaar Bestuur. Op veel plaatsen werden hierover later lezigen verzorgd zoals aan de Erasmusuniversiteit (Erasmusforum), voor Stadwerk, voor Binnenlands bestuur en voor een reeks andere organisaties.

Het model van de regiserende gemeente is weer volop actueel geworden omdat het model ook mogelijkheden schept voor forse besparingen zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het niveau en de kwalteit van de dienstverlening. De diapresentatie die tijdens workshops in dit verband worden georganiseerd vind u hier.

Gemeentebesturen die zich nader in het model willen verdiepen kunnen zich in verbinding stellen met Dinxperlo.nl of met Alswin (zie contactgegevens).

Uw vragen of opmerkingen kunt u doorgeven aan dinxperlo.nl via het contactformulier. Nog even dit: de website www.dinxperlo.nl wordt zeer druk bezocht. Wellicht is het een goed idee om uw bedrijf te laten opnemen op de advertentiepagina.