Gemeente DinxperloDinxperlo.nl
Skip Navigation Links

Projecten
Het projectmatig werken als zodanig maakt bij veel overheidsinstellingen maar ook bij bedrijven vaak geen deel uit van de procesgang. Leidinggevenden zijn op het vlak van projectmanagement soms in het geheel niet opgeleid.

Het plannen en uitvoeren van een project is vergelijkbaar met een vakantietrip naar Spanje. Ook bij een minder gedegen voorbereiding komen we er uiteindelijk wel maar met waarschijnlijk aanmerkelijk meer kilometers dan nodig is. Ook de kosten zullen uiteindelijk hoger uitvallen terwijl u mogelijk een aantal leuke tussenstops hebt gemist.

Zo ook staan het resultaat en de kosten van een project in directe verhouding tot de kwaliteit van de voorbereiding en de aansturing.

Voor een voorspoedig verloop van het project gelden ondermeer de volgende randvoorwaarden:
  • Een heldere en eenduidige doelstelling.
  • Een duidelijke vastomlijnde opdracht aan de projectleiding.
  • De opzet van een doordacht actieprogramma met afbakening van wat wél en wat niet tot het project kan worden gerekend.
  • Een duidelijke organisatiestructuur rond het project.
  • Een uitgebreide actieplanning met aandacht voor de te leveren kwaliteiten .
  • Een doordachte financiële onderbouwing waarin de kosten en baten trefzeker worden gecalculeerd.
  • Bijzonder aandacht voor de risico's die aan het project zijn verbonden.
Wat kan Alswin voor u betekenen?
De bedrijfsvoerder van Alswin heeft als docent aan de bestuursacademie jarenlang cursussen verzorgd op het vlak van projectmanagement. Ook heeft hij als leidinggevende in de top van gemeentelijke organisaties veel praktijkervaringen opgedaan met projecten van uiteenlopende aard. Hij is úw partner waar het gaat om de planning en de begeleiding van uw projecten.
Begeleiding van uw projecten
Veel projecten blijken achteraf véél duurder uit te vallen dan eerder werd verondersteld. Ook komt het veelvuldig voor dat zich tijdens de uitvoering van het project allerlei problemen voordoen die niet zijn voorzien. De Amsterdamse Noord-Zuidlijn is daarvan een bekend voorbeeld dat in de media veel aandacht heeft gekregen.

Het opzetten en voorbereiden van een project vraagt specifieke kwaliteiten. Technisch-inhoudelijke kennis is onvoldoende voor een verantwoorde oprjectplanning. De projectleiding dient zich juist op een hoger abstractieniveau te begeven zoadat een meer kritische benadering mogelijk is van het kosten-batenvraagstuk, zicht bestaat op de projectrisico's en zo meer.   


Wat Alswin biedt is:
  1. Het volledige projectmanagement op interimbasis.
  2. Ondersteuning bij de opzet van uw project op elk gewenst onderdeel.
  3. Opleiding en begeleiding van uw medewerkers al dan niet in combinatie met de dienstverlening genoemd onder 1 en 2.
Belangstelling?
Vul het contactformulier in en informeer naar de mogelijkheden.

Uw vragen of opmerkingen kunt u doorgeven aan dinxperlo.nl via het contactformulier. Nog even dit: de website www.dinxperlo.nl wordt zeer druk bezocht. Wellicht is het een goed idee om uw bedrijf te laten opnemen op de advertentiepagina.